Formació: Tallers per al professorat

El taller de “Lectura en veu alta” és un curs sobretot pràctic on es donen eines a mestres perquè ajudin l’alumnat a llegir millor dins i fora de l’aula.

Els exercicis tenen com a base el teatre i el joc: després d’experimentar diferents dinàmiques, descobrim noves maneres d’afrontar els textos des d’un lloc lúdic i relaxat però cuidant amb rigor els aspectes més tècnics de l’expressió oral.

Formadora: l’actriu Berta Giraut Junoy

Imparteix  3 Sessions presencials:  dimarts 10, 17 i 24 d’octubre; horari: de 17.00 a 19.00 h; lloc: CRP del Servei Educatiu Baix LLobregat 5

PRIMERA

SESSIÓ

  • Qui sóc.
  • L’experiència teatral vinculada a l’ensenyament.
  • El joc com a eina creativa per expressar, destensar i connectar amb un estat d’ànim positiu.
  • Escalfament a partir de diferents dinàmiques per descobrir les possibilitats amagades.
L’orador i l’auditori.

 • L’auditori és positiu. Actitud.
 • El bon comunicador convenç i commou l’auditori.
 • Com aconseguim convèncer i commoure?

Aspectes fonamentals de “La Lectura per als altres”

Per servir una lectura solvent  aquesta ha de ser:

 • INTEL·LIGIBLE – Comprensible mitjançant una dicció clara → Convèncer
 • INTEL·LIGENT – Respectant els signes de puntuació, sentit comú → Convèncer
 • EXPRESSIVA – Creativa i per tant no monòtona → Commoure

Tindrem en compte també:

 • Aspectes paralíngüístics (qualitat de veu, ritme)
 • Aspectes extralingüístics (situació de l’espai, gest…)

Treball amb textos per començar a provar totes aquestes premisses.

SEGONA

SESSIÓ

Organització del text. 

La Dicció. 

Aspectes a tenir en compte en la preparació del text:

 • Significat global – Resumir amb un adjectiu de què parla.
 • Buscar els punts d’inflexió que marcarem amb canvis d’entonació.
 • Destacar pauses i silencis. La diferència en la respiració i el temps.
 • Importància del inici i el tancament del text.
 • Posició en l’espai.

Una bona dicció va estrictament lligada al fet de gaudir de la paraula. Com ho aconseguim?

 • Mitjançant la informació del propi so:
  • Valor emotiu de les vocals (obertura, expansió)
  • Valor descriptiu de les consonants (ens situen, delimiten)
 • Emfatitzar més una paraula que les altres. Els verbs, per exemple.
 • Pronunciar fins el darrer mot. No deixar que els finals de paraula s’ofeguin per una mala gestió de la respiració.

Treball amb textos per aplicar aquestes consignes.

TERCERA

SESSIÓ

Veu i cos

Situacions teatrals i personatges
Sovint els gestos, l’expressió facial, la postura, exerceixen més influència sobre el receptor que la pròpia paraula.

 • Concepte de la relaxació – tònica.
 • La posició del cos. Premisses bàsiques.
 • Postures prohibides alhora de comunicar. La projecció, el volum.
 • La respiració

A partir de diferents textos, plantejar situacions dramàtiques per desencarcarar les paraules del text i trobar més expressivitat.

Repetir diferents personatges per dir un text i veure com enriquim la lectura a partir d’aquí.