Contingut del projecte

La lectura en veu alta és una activitat positiva per als infants, tant per als que llegeixen com per als que escolten. Més enllà dels beneficis compartits amb la lectura individual i silenciosa, el treball que es proposa de la LVA:

Ofereix noves claus per a la lectura, comprensió i interpretació dels textos.
Activa les capacitats de concentració.
Promou l’escolta activa.
Augmenta la consciència sobre tots els elements que intervenen en la comunicació oral: el to, el ritme, la posició del cos, la intensitat… i millora l’expressió oral.
Socialitza el fet lector. Implica al lector davant el text, creant entre ells una relació nova.

El fet de culminar l’activitat amb una Mostra de lectura en veu alta amb públic, de caire lúdic i no competitiu, significarà un reconeixement addicional a la feina feta pels nens i nenes en les sessions prèvies.

Objectius

Per als infants

Incrementar el coneixement que els infants tenen de la pròpia veu i del propi cos per tal d’incidir i millorar la seva capacitat de comunicació.
Treballar aspectes com l’entonació, la vocalització i la interpretació de textos i també l’autoconfiança, element imprescindible per llegir en veu alta davant el públic.
Millorar els nivells de comprensió lectora.
Desenvolupar la capacitat d’escoltar.
Millorar la capacitat de centrar l’atenció.
Descobrir noves i diverses maneres de llegir.
Fomentar el gust per la lectura.
Practicar la lectura en públic.
Socialitzar el fet lector.

Per als mestres

Conèixer més a fons la tècnica de la LVA i els mitjans per aplicar-la a les aules.
Descobrir i redescobrir lectures adequades als nivells lectors dels infants, de qualitat i amb temàtiques rellevants.
Fomentar el gust per llegir entre els infants mitjançant la LVA.
Intercanviar experiències amb d’altres mestres que participaran a la Corneliada.

Participants
La participació al projecte està oberta a tots els centres educatius de la ciutat i els protagonistes són els infants de 5è i/o 6è que actuen com a representants dels centres en la Mostra final de lectura en veu alta.
La inscripció dóna dret a participar de la Corneliada:

  • Assistint a la formació prèvia per a mestres.
  • Treballant la lectura en veu alta a l’aula.
  • Participant de la mostra final de lectura en veu alta, a través de la representació d’alguns alumnes de 5è i/o 6è.

Formació prèvia per als mestres
Amb l’objectiu de donar eines als mestres per al treball de la LVA a l’aula i facilitar la participació dels centres al projecte, s’ha organitzat un taller de formació de 3 sessions presencials de 2 hores de durada cadascuna.
La formació anirà a càrrec de Berta Giraut i es realitzarà a la seu del Servei Educatiu Baix Llobregat 5 els dies:

  • Dimarts 10 d’octubre
  • Dimarts 17 d’octubre
  • Dimarts 24 d’octubre

L’horari de les sessions serà de 17.00 a 19.00 h.
Aquesta activitat està inclosa dins el Pla de Formació de Zona dels docents, i consta d’un certificat de 20 hores que inclou el taller presencial i les hores pràctiques que el docent ha de realitzar amb el seu alumnat dins l’aula.

Selecció de textos
Aquesta edició les lectures seran les del dossier “Els nens perduts i els aliats fantàstics”, elaborat per a l’edició de 2014 des de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà.

Es valorarà el treball dels infants durant les sessions preparatòries.
No cal seleccionar els infants que mostren més facilitat per llegir, sinó que es pot optar per compensar aquells que han tingut una progressió més positiva, aquells que hi han posat més interès i esforç o aquells qui, per motius diversos, poden viure l’experiència positivament.
Tots aquests criteris es recomana que siguin consensuats i, si cal, modificats amb els infants.
Si hem treballat en grups en funció del text escollit per cada infant, la primera selecció poden fer-la els mateixos infants d’un grup, a partir dels criteris acordats per tots. Un cop escollits els lectors/es representants de cada text es pot repetir la dinàmica amb tota l’aula per escollir els qui finalment representaran a l’aula.
És important tenir en compte que no cal que cada aula i/o centre aposti per un sol lector sinó que es poden triar textos i fórmules de lectura que permetin una representació coral (parelles, petits grups,…) de manera que el pes no recaigui necessàriament sobre un sol infant.

Actes finals
No són una competició, són una Mostra de la feina feta a les aules.
Han de ser una experiència positiva per als infants, no traumàtica ni angoixant .
Cerquem crear uns certàmens dinàmics, alegres, amb “bon rotllo” on tots els infants s’hi sentin a gust!
Els certàmens són un reconeixement als infants que hi participen però també a les classes i escoles que representen, i als mestres que s’han brindat a participar en aquesta proposta.

Cada acte final tindrà una durada màxima de 60 minuts.
Es realitzaran quatre actes: un a les biblioteques Sant Ildefons i La Central, i dos a la biblioteca Marta Mata. S’intenta que les escoles vagin a la seva biblioteca de referència, segons la zona on estiguin emplaçades.