Formació: Tallers per al professorat

“La lectura en veu alta” (Pla de Formació de Zona)

Formadora: Berta Giraut Junoy

El taller de “Lectura en veu alta” és un curs eminentment pràctic on es donen eines a mestres perquè ajudin l’alumnat a llegir millor dins i fora de l’aula.Els exercicis tenen com a base el teatre i el joc. Després d’experimentar diferents dinàmiques, descobrim noves maneres d’afrontar els textos des d’un lloc lúdic i relaxat però cuidant amb rigor els aspectes més tècnics de l’expressió oral.

Contingut
  • El joc formador: Destensar per millorar l’estat d’ ànim i comunicar amb més obertura.
  • Dicció: Aprendre a gaudir de les paraules mitjançant textos diversos.
  • La veu: Projecció. Com arribem a l’auditori?
  • Organització del text: Quin és el mapa que hem de seguir per servir bé un text?
  • El cos: Postures recomanades i postures prohibides a l’hora de comunicar.
  • El personatge: Com construeixo el que he de dir? D’on parteixo per entrar dins el text?
  • Posada en escena: Practicar una bona lectura. Entonació, pauses, silencis, velocitats, situació en l’espai etc
Material
  • Textos models de diferents autors proposats per la formadora.
  • Els mestres que vulguin treballar un material concret també podran fer-ho durant les sessions.
  • Els textos proposats per l’organització de la Corneliada que aquesta edició tenen com a tema el viatge.

Sessions presencials: 3 (dilluns 5, 19 i 26 d’octubre)

Horari: de 17.00 a 19.00

MATERIAL DE CONSULTA en préstec al Servei Educatiu Baix Llobregat 5

GRAS, Rosa-Victòria. L’actor i la dicció. La Busca edicions

CAÑAS, José. Didáctica de la expresión dramática . Ediciones Octaedro

McGUINESS, Sinéad; PUIG, Elisenda; VERNET, Francesc. Drama. Tècniques teatrals per a l’ensenyament . Edicions la Magrana