Calendari i Participants

 Dates  Lloc
Presentació del contingut i el funcionament  28 de setembre CRP del Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Formació per als mestres
5, 19 i 26 d’octubre CRP del Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Treball de la LVA a les aules
Del 27 d’octubre al 23 de novembre Aules de les Escoles
Actes finals
24, 25 i 27 de novembre (actes a totes les biblioteques) Biblioteques públiques de Cornellà

Nom dels docents responsables

alumnat que participa

escola

2 lectures dels Dossiers

Mostra

Olga Lorca

Caterina Marruedo

2 grups de 5è

ESC Martinet

2 lectures Dossier 2

Biblioteca Marta Mata

24 novembre matí

Dolors López

Maragda Tous

2 grups de 5è

ESC Dolors Almeda

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Marta Mata

24 novembre matí

Carmen Baena

Pedro Pablo Gardón

2 grups de 6è

ESC L’Areny

2 lectures (una Dossier 1

l’altra Dossier 2)

Biblioteca Marta Mata

24 novembre matí

Alfred Ollé

Maria Victòria Varela

2 grups de 6è

ESC Abat Oliba

2 lectures Dossier 2

Biblioteca Marta Mata

24 novembre tarda

Mercè Muñoz

Maria Goretti García

2 grups de 6è

ESC Els Pins

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Marta Mata

24 novembre tarda

Maribel Miguel

Micaela Ruiz

Nieves Pastor

M. Ángeles Bolos

2 grups de 5è

ESC Suris

2 lectures (una Dossier 1 i

l’altra Dossier 2)

Biblioteca Marta Mata

24 novembre tarda

Mati Muñoz

Jordi González

1 grup de 6è

ESC Montserrat

2 lectures

Dossier 2

Biblioteca Sant Ildefons

25 novembre

Oriol Codina Prior

M. Palma Vázquez

2 grups de 6è

ESC Torre de la Miranda

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Sant Ildefons

25 novembre

Laura García Ferrer

Marta García

2 grups de 5è

ESC Sant Ildefons

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Sant Ildefons

25 novembre

Montserrat Lanau

2 grups de 5è

ESC Mediterrània

2 lectures Dossier 2

Biblioteca Sant Ildefons

25 novembre

M. Pilar Pozo Valladares

1 grup de 6è

ESC Antoni Gaudí

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Central

27 novembre

M. Luisa Fernández

Rubén Aguilar

2 grups de 6è

ESC Ignasi Iglesias

2 lectures Dossier 1

Biblioteca Central

27 novembre

Montserrat Orozco

2 grups de 5è

ESC Sant Miquel

2 lectures Dossier 2

Biblioteca Central

27 novembre

M. Isabel Zúñiga

Joana Giménez

1 grup de 5è

ESC Anselm Clavé

2 lectures Dossier 2

Biblioteca Central

27 novembre