Formació: Tallers per al professorat

Formadora: Berta Giraut Junoy

Primera sessió: Descobrir les possibilitats expressives de la veu.

1. Presentacions i escalfament: cohesió del grup i alliberament de la pròpia veu.

  • jocs

– per detectar temes de tonicitat, volum i estat d’ànims
– per alliberar el cos i perdre la por a utilitzar la veu plenament a l’aula.
– per reforçar la idea de veu sòlida que necessitem per comunicar. 

  • conversa

– improvisació
– veu: nivell de volum
– tonicitat corporal
– estat d’ànim

2. Exercicis d’expressió oral a partir d’un text:  “Viatges i Flors” de Mercè Rodoreda.

– Concepte del Punt de partida
– Aspectes de puntuació, dicció, ritme i emotivitat
– Com canvia la lectura a la segona ronda
– Tercera ronda: triant l’espai des d’on ens vingui de gust dir el text.

3. Conceptes teòrics i conclusions.

– La lectura intel·ligent, intel·ligible i expressiva.
– Qüestions de presència i d’estat d’ànim
– Aspectes para lingüístics i extra lingüístics.
– Punt de partida

Segona sessió: Gaudir de la paraula recitada.

1. Escalfament:

– controlar el ritme de la nostra respiració.
– desenganxar la musculatura facial
– Activarem el cos

2. Exercicis d’expressió: el poema “És quan dormo que hi veig clar” de J.V Foix.

– Gestió de la respiració
– Valors de consonants i vocals. Finals de mot
– Canvi de color: alegria/tristesa/por
– Musicalitat dels mots
– Connexió amb imatges

3. Conceptes teòrics i conclusions

– Transmissió d’emocions
– Plaer de llegir per als altres
– Comprenió
– Imatges i pensament
– Vocals emotives i consonants descriptives

Tercera Sessió: organitzar el text per servir una bona exposició en veu alta.

1. Escalfament i exercicis pràctics d’organització del text: relats del llibre “ Si menges una llimona sense fer ganyotes” de Sergi Pàmies.

– Lectura expressiva (ironia amb veritat, felicitat amb acidesa)
– Personatges i emocions diferents
– Punts d’inflexió i corbes de tensió.
– Pauses i Silencis.
– La importància en l’inici i el tancament del text.
– Progressió en direcció ascendent o descendent
– L’emotivitat 

2. Una tria personal

3. Conceptes teòrics i conclusions

– Organitzar un mapa per on passarem alhora de llegir un text i seguir-lo durant la lectura.
– Assignar un personatge enriqueix l’exposició oral i ajuda a comunicar.
– Significat global, pauses i silencis, inici i tancament del text.

 

MATERIAL DE CONSULTA  en préstec al Servei Educatiu Baix Llobregat 5

GRAS, Rosa-Victòria. L’actor i la dicció. La Busca edicions

CAÑAS, José. Didáctica de la expresión dramática . Ediciones Octaedro

McGUINESS, Sinéad; PUIG, Elisenda; VERNET, Francesc. Drama. Tècniques teatrals per a l’ensenyament . Edicions la Magrana

GARCÍA MONTERO, Luís .Lliçons de poesia per a nens i nenes inquiets. Editorial Comares

PÀMIES, Sergi. Si menges una llimona sense fer ganyotes . Editorial Quaderns Crema.

BARRIL, Joan “201 contes corrents”. Edicions Amsterdam.

RODOREDA, Mercè. “Viatges i flors . Edicions 62

Conferència La lectura en veu alta a l’edu3.cat (vídeo d’inici de la pàgina)