Proves 4t ESO curs 2020-2021

Pdf iconEDU/2450/2020, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2020-2021.

La prova s’aplicarà, el dimecres dia 17 de febrer i el dijous dia 18 de febrer de 2021.

L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 17 de febrer Dijous, 18 de febrer
 9 – 10h Matemàtiques

10 –11h Llengua castellana

11 – 11.30h Descans

11.30 –12.45h Llengua estrangera

  9 –10h      Llengua catalana

10 –11.15h Cientificotecnològica

11.15 –11.45h Descans

11.45 –12.45h Aranès (a l’Aran)