Servei Comunitari – Documents associats

docs-associatsDocuments i orientacions disponibles en aquesta pàgina:

 

·

signats

CONVENIS SIGNATS PEL DEPARTAMENT

Si una entitat ja té el conveni signat amb el Departament, els centre educatius públics ja poden establir el document de compromís amb la secció d’aquesta entitat de la seva localitat.

Per als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament NO cal signar Convenis de Col·laboració ens els casos següents:

  • Departament d’Afers socials i Família
  • Fundació Pere Tarrés
  • Òmnium Cultural
  • Banc de Sang i Teixits
  • Associació Hàbitats
  • Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals
  • Entitats dependents d’Ajuntaments amb un Pla Educatiu d’Entorn vigent
  • Creu Roja
  • SETEM
  • Escoles d’Ensenyament Primari de titularitat pública (del Departament d’Ensenyament)