Planificació estratègica

El Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

 • potenciar l’autonomia dels centres
 • donar suport als objectius del projecte de direcció
 • fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Els acords de coresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio- econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació. També amb aquells centres que desenvolupen projectes d’excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

La normativa que regula els ACDE és la Resolució ACDE 20 febrer 2014

Notícies

Signatura dels Acords de Coresponsabilitat

El passat mes de juny es va realitzar la signatura dels centres que tenen un Acord de Coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament.

RELACIÓ DE CENTRES QUE HAN SIGNAT UN ACDE 13-14

 • INS. Cristòfol Despuig (Tortosa)
 • INS de l’Ebre (Tortosa)
 • INS de Flix (Flix)
 • INS Júlio Antonio (Móra d’Ebre)
 • ESC Ramon y Cajal (Ulldecona)
 • ESC Enric Grau i Fontseré (Flix)

Comisions de seguiment

Els dies 2 i 3 de juliol, a la seu del Departament d’Ensenyament es van constituir les comissions de valoració dels centres que acabaven un PAC 09. Al nostre territori aquest grup de centres són els darrers que disposaven d’un acord.

RELACIÓ DE CENTRES QUE HAN ACABAT UN PAC 13-14

 • INS. M. Sales (Ulldecona)
 • INS. Ramon B. IV (Amposta)
 • INS. Tecnificació (Amposta)
 • INS. Naútico-Pesquera (Ametlla de Mar)
 • INS. Montsià (Amposta)
 • INS. Terra Alta (Gandesa)
 • ESC. Remolins (Tortosa)
 • ESC. La Mercè (Tortosa)
 • ESC. Ferreries (Tortosa)
 • ESC. Carles III (St. Carles de la Ràpita)
 • ESC. Soriano Montagut (Amposta)
 • ESC. Agustí Barberà (Amposta)
 • ESC. Miquel Granell (Amposta)