Xarxa Territorial de Transformació Educativa

El Departament d’Educació promou un model de transformació i millora del sistema educatiu que integra el conjunt de les xarxes de tots els territoris amb la intenció de compartir i assumir el compromís de treballar cooperativament amb tots els agents que participen i donen suport als centres que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de canvi i transformació, i que afavoreixen l’aprenentatge i promouen una experiència educativa de qualitat per a tot l’alumnat.

Les Xarxes Territorials de Transformació Educativa són espais de reflexió compartida per promoure actuacions que possibilitin als centres iniciar la transformació educativa.

Per a més informació podeu consultar l’espai web del Laboratori de Transformació Educativa.