Documentació

Documents de gestió

(Actualitzats a 7 d’octubre de 2019 d’acord amb la nova llei de protecció de dades i el nomenament del nou director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa)

Si voleu consultar la base de dades de convenis signats pel Departament d’Ensenyament, seguiu aquest vincle.

Documents de suport

Marc normatiu

Desplegament legal referit a la implementació del Servei comunitari.

Per saber-ne més

Bibliografia