Servei comunitari

El servei comunitari respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Objectius

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Documents

En aquest espai trobareu els documents relatius al projecte de Servei Comunitari, des dels documents marc a models i convenis. També hi trobareu documents de suport, com presentacions del Servei Comunitari i del Servei Comunitari al món, que es poden utilitzar per a la tasca de sensibilització del Servei Comunitari.

Convenis

NOVETAT CURS 2020-21

Amb la implementació obligatòria del Servei Comunitari a tots els centres educatius d’ESO de Catalunya, s’ha considerat convenient delegar la signatura del conveni amb les entitats per part del Departament d’Educació als directors dels centres educatius.

Així doncs, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació, els directors i directores dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació signaran els convenis de col·laboració en relació amb el Servei Comunitari amb les entitats, sempre que la seva actuació no comprengui l’àmbit territorial de tot Catalunya.

Un cop signat el conveni s’haurà de comunicar als referents del Servei Comunitari dels Serveis Educatius i a la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.

Per tal de simplificar el procediment al màxim possible, s’ha posat a l’abast dels centres educatius, al portal de centres, un model de conveni i les indicacions per gestionar-lo.

Si una entitat ja té el conveni signat amb el Departament, els centre educatius públics ja poden establir el document de compromís amb la secció d’aquesta entitat de la seva localitat. Per als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament no cal signar Convenis de col·laboració ens els casos següents:

 • Departament d’Afers socials i Família
 • Fundació Pere Tarrés
 • Òmnium Cultural
 • Banc de Sang i Teixits
 • Associació Hàbitats
 • Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals
 • Entitats dependents d’Ajuntaments amb un Pla Educatiu d’Entorn vigent
 • Creu Roja
 • SETEM
 • Escoles d’Ensenyament Primari de titularitat pública (del Departament d’Ensenyament)

Els centres concertats han de signar ells directament els convenis de col·laboració amb les entitats corresponents.

Preguntes més freqüents

Espai on trobaràs resposta a les preguntes més freqüents sobre els projectes de Servei Comunitari.

Blog

Servei Comunitari

Espai on trobaràs articles referents al Servei comunitari.

Anima’t a publicar continguts sobre els projectes de Servei comunitari i Aprenentatge Servei del teu centre!

Per a fer-ho, pots seguir aquests passos. Fes-ho amb la categoria Servei comunitari.