Xarxa Territorial de Cultura Digital

La Xarxa Territorial de Cultura Digital – #XTCD – és el punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres . Una proposta oberta per a tot el professorat per facilitar suport i recursos als centres. Compta amb espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

Aquest curs la participació a la XTCD és oberta a tot el professorat interessat a compartir experiències en cultura digital a l’aula.