Relats digitals

En els darrers anys, s’ha potenciat des del Departament d’Ensenyament la innovació educativa. En concret es potencien el treball per projectes, el treball per competències, les vocacions STEAM, els grups cooperatius i la utilització dels recursos TAC.

Seguint aquestes línies pedagògiques i tenint en compte que des del Departament d’Ensenyament s’ha creat una categoria de relats digitals dins dels Jocs Florals de Catalunya 2019, des del CRP del Baix Camp es proposa la creació d’un concurs de relats digitals curts a nivell comarcal que serveixi de plataforma per a la participació posterior als V Jocs Florals de Catalunya.

Objectiu

Creacions de petits relats digitals creats per alumnes d’Educació Infantil i Primària del Baix Camp. El relat s’ha de crear per TOT el grup classe, en forma de treball per projectes i treball cooperatiu. Cal que tots els alumnes del grup classe participin en la creació del relat segons les seves fortaleses personals.
El producte final serà un relat curt en forma de vídeo d’una durada entre 90” i 180”.
La temàtica del vídeo vindrà determinada per la lectura que proporcionarà Barcanova.

Tres categories

EI (educació infantil) – CI (cicle inicial)
CM (cicle mitjà)
CS (cicle superior)

Cada centre educatiu pot participar en una o vàries categories. Es participa a nivell de grup-classe. Cada grup-classe només pot participar amb un relat digital.

L’organització es reserva el dret de reajustar les categories en funció de la participació.

Fases – Treball a classe

S’estableixen unes fases de treball:

 1. Barcanova proporcionarà una lectura per a cada categoria. Les lectures seran en format llibre de paper i es proporcionaran 5 exemplars per a cada grup classe participant.
 2. Es treballarà la lectura del llibre a classe. Es faran activitats e comprensió lectora amb els alumnes.
 3. Els alumnes, a partir del llibre llegit, faran una pluja d’idees sobre la temàtica del vídeo i el contingut del relat.
 4. S’escollirà entre els alumnes i professor una idea per al relat digital.
 5. El professor, com a “project manager”, repartirà les tasques a realitzar entre els seus alumnes. Aquestes tasques són: creació de l’story board, dibuix dels decorats, caracterització dels personatges, creació o recerca de la música, edició i preparació dels diàlegs, dicció dels diàlegs i edició final del vídeo.
 6. NOVETAT: Finalment, els relats digitals s’enviaran al CRP del Baix Camp que els trametrà al jurat d’experts.
Fases del Projecte – Formació del Professorat

Es realitzarà una sessió de formació per al professorat interessat en participar al 2n concurs de Relats digitals.
Si esteu interessats en fer-la cal contestar el formulari d’inscripció que hi ha al calendari. Teniu del 26 d’octubre al 12 de novembre de 2018.

Calendari i inscripcions
Data Desenvolupament
Del 26 d’octubre al 12 de novembre de 2018
Inscripcions al concurs
Pendent de confirmar Arribada dels llibres de Barcanova a les escoles participants
15 de novembre, al es 17:30h Sessió de formació per a mestres participants
10 d’abril de 2019 Data límit per a l’entrega dels relats digitals
Del 23 al 30 d’abril de 2019 Votacions dels centres educatius participants
Del 6 al 10 de maig de 2019 Votacions del jurat
17 de maig de 2019 Entrega de premis dins del marc de la Mostra de Lectura en Veu Alta
Observacions

El producte a crear és un relat digital curt de 90” – 180” gravat en format vídeo digital, creat amb el sistema “stop-motion” (fotograma a fotograma, simulant moviment) o amb el sistema de gravació directa, utilitzant com a actors i decorats dibuixos, làmines, ninos, clicks, figuretes, fulles, verdures, etc…

El procediment de creació és el següent:

 1. Es llegeix el llibre de contes proporcionat per Barcanova a classe i es treballa amb els alumnes.
 2. Es pensa la història amb el grup classe a partir de les aportacions dels alumnes i s’escriu el conte.
 3. Es dibuixa l’storyboard i es seqüencien les escenes, s’enumeren els personatges de cada escena, el moviment que faran, els decorats, els diàlegs, la música, etc.
 4. Es preparen o es creen els materials per a fer la gravació a clase.
 5. Es realitza la gravació fotograma a fotograma, simulant moviment, o gravació directa. La gravació es pot fer vertical o horitzontal (sobre una taula).
 6. Un cop tenim la imatge gravada, li afegim el so (diàlegs i música).

NOVETAT: El jurat està format per 3 professionals: Canal Reus TV, Servei Educatiu i Patrocinador.

Criteris del concurs

Relat (valorem la història que s’explica):
– Valoració del relat (coherència, originalitat, imaginació): de 0 a 4 punts
– Valoració del llenguatge (correcció i adequació del llenguatge dels alumnes al nivell): de 0 a 4 punts
Vídeo (valorem el vídeo enviat)
– Valoració de la qualitat tècnica: (recursos utilitzats, sonorització, música,…): de 0 a 4 punts
– Valoració de l’originalitat i imaginació: de 0 a 4 punts
Valoració Global: de 0 a 4 punts

Premis

S’atorgarà un premi per categoria: EI, CI, CM i CS.
El premi consistirà en una tauleta de 10”  per a cada grup premiat.

Centres participants

Podeu consultar els centres, classes i nivells participants del 2n Certamen de Relats Digitals, curs 2018-19.

Per saber-ne més