Seminari MB-BC

Les persones del centres educatius que porten a terme el desenvolupament del Programa Motxilla Bioclimàtica han d’evidenciar, amb l’ús del préstec de la maleta, el disseny, la implementació i l’avaluació de la unitat didàctica proposada.

El Pla de Formació de Zona contempla la formació i l’intercanvi d’experiències amb l’activitat 7020350520 Coordinació del programa: La motxilla bioclimàtica

Aquesta formació té dos formats:

a) Part presencial. Amb una sessió informativa del Programa (CRP Baix Camp), una segona sessió informativa de la maleta de préstec (CRP Baix Camp) i una tercera d’intercanvi d’experiències.

b) Part virtual. Amb quatre sessions de treball  sobre el disseny, la implementació, l’avaluació i les evidències de la unitat didàctica. Per a l’assoliment d’aquest segon format, hi ha el curs de moodle Motxilla Bioclimàtica MB-BC dins l’espai Odissea.