Document marc

Durant el curs 2016-17 hi ha quasi una trentena de centres del Baix Camp que tenen integrat dins els seus projectes de centre l’apadrinament d’un element patrimonial.