Apadrinem el nostre Patrimoni

Què és?

Iniciat el curs 2013-14, amb la finalitat de fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar.

En què es basa?

El projecte de centre es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu; comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des de el punt de vista històric, artístic, cultural o científic i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Què comporta a nivell de centre?

La introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a l’element apadrinat.
La realització d’accions de recerca interdisciplinària.
L’oportunitat d’intervenir en la millora i conservació de l’element patrimonial apadrinat.
La divulgació mitjançant exposicions, pàgines web o per altres mitjans, al final de cada curs escolar.

Què i com es treballa el projecte?

El projecte facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Quin acompanyament formatiu tenen els centres participants?

Per part del Departament d’Educació, hi ha un curs moodle a l’espai Odissea de l’xtec on els centres educatius tenen accés a la formació inicial.