Zona formadors/es

Primer de tot, us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem que gaudiu de l’experiència com a formadors/es.

Aplicatiu GTAF – Gestió Telemàtica Activitats Formació
Entreu a l’aplicatiu GTAF

Aneu a Formadors/es, col·laboradors, suport

Valideu-vos amb el vostre usuari i contrasenya xtec

 

 

 

 

 

Un cop validats, aneu a l’apartat Llista d’activitats

Després d’identificar-vos com a formadors/es, aneu a l’apartat Llista d’activitats i realitzeu les següents tasques:

Abans d’iniciar l’activitat:

Imprimiu-vos el llistat de signatures

Durant l’activitat

Feu el seguiment de l’assistència presencial i del projecte (altres requisits) dels assistents dins l’aplicatiu

Comuniqueu als vostres assistents que en finalitzar l’activitat han de contestar el formulari de valoració de l’activitat anant a les meves activitats de l’xtec

En finalitzar l’activitat:

Acrediteu la certificació de cada assistent i/o indiqueu el motiu de la no certificació (baixa voluntària, absència, no assoliment, etc)

Imprimiu l’acta, signeu-la i lliureu-la, conjuntament amb el full de signatures, al CRP Baix Camp

Compartiu amb el CRP els documents generats en els diferents projectes

Contesteu el formulari de valoració de l’activitat anant a l’apartat Qüestionaris de l’aplicatiu

Observacions
  • Podeu imprimir el llistat de signatures una setmana abans de la data d’inici de l’activitat.
  • Cal que els assistents, en acabar la sessió, signin.
  • Cal custodiar els fulls de signatures fins a la següent sessió.
  • Cal que comuniqueu, a l’adreça e3990102@xtec.cat, aquells assistents que no estan al llistat de signatures degut a que no s’han inscrit dins el període establert.
  • Com a formadors/es podeu contestar el qüestionari de valoració de l’activitat fins a 15 dies després de la data final de la mateixa.
  • Cal comunicar als asssistents i al CRP els incidents sobrevinguts que afectin a la realització de l’activitat (canvi de data d’una sessió, baixa del/la formador/a, etc)
Banc de recursos de formació

Al blog Banc de recursos de formació trobareu articles publicats pels formadors/es de la Xarxa de Formadors PFZ Baix Camp.