Modalitats

El Pla de Formació de Zona (PFZ) disposa de diverses modalitats de formació permanent docent.

Les modalitats per al curs 2021-22 són les següents:

 

Per saber-ne més

Sol·licitud

demanda a centre

 

La Formació Interna de Centre (FIC)

ficEn el cas de la FIC, modalitat formativa en centre, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una formació que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderada i dinamitzada per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

Els itineraris guiats tenen una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts; els itineraris propis tenen una durada de 30h, de les quals 20h són de treball conjunt i 10h de dedicació al treball individual o en grups reduïts.

Podeu consultar els materials i recursos per a la formació de l’ATENEU. Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres e3990102@xtec.cat

Formats de formació