Modalitats

El Pla de Formació de Zona (PFZ) disposa de diverses modalitats de formació permanent docent.

Les modalitats per al curs 2019-20 són les següents:

Esquema

Per saber-ne més

Sol·licitud

demanda a centre

 

La Formació Interna de Centre (FIC)

ficEn el cas de la FIC, modalitat formativa en centre, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una formació que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderada i dinamitzada per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

  • NOVETAT: Els itineraris guiats tenen una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts; els itineraris propis tenen una durada de 30h, de les quals 20h són de treball conjunt i 10h de dedicació al treball individual o en grups reduïts.

Podeu ampliar informació en aquest enllaç: FIC GENCAT
També podeu consultar els materials i recursos per a la formació de l’ATENEU

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres e3990102@xtec.cat

Formats de formació

Presencial

Activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació.
En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals.

Semipresencial

Activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials.

No presencial

Activitats realitzades totalment a l’entorn virtual