Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d‘objectius de formació permanent 2017-2020 per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona del Baix Camp és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Camp 2019-20.

Calendari 2019-2020
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats dels centres educatius Abril 19 Maig 19
Reunió SE/ST posada en comú demandes i oferta NOVETAT 15-05-2019 22-05-19
Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF 15-05-19 03-06-19
Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST Fins al 14 de juny 2019
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Abans del 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades A partir de 15-07-19
Inscripcions 2019-2020
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn Del 12 al 27 de setembre de 2019 9 d’octubre de 2019 A partir del 15 d’octubre de 2019
Segon torn Del 9 al 19 de gener de 2020 30 de gener de 2020 A partir del 5 de febrer de 2020
Formació d’estiu Del 15 al 31 de maig de 2020 20 de juny de 2020 A partir de l’1 de juliol de 2020