Pla de formació de zona (PFZ)

pfz

 

El Pla de Formació de Zona del Baix Camp és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Camp.

Calendari 2020-2021
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats dels centres educatius Maig
Reunió SE/ST posada en comú demandes i oferta Fins el 30 de juny
Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF Fins el  30 de juny
Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST Fins el 10 de juliol
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Abans del 22 de juliol de 2020
Publicació de les activitats aprovades Juliol – Agost
Inscripcions 2019-2020
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn Del 14 al 24 de setembre de 2020 9 d’octubre  de 2020 A partir del 14 d’octubre de 2020
Segon torn Del 9 al 19 de gener de 2021 30 de gener de 2021 A partir del 4 de febrer de 2021