Pla de formació de zona (PFZ)

pfz

 

El Pla de Formació de Zona del Baix Camp és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Camp.

El document de “Criteris, instruccions i orientacions per a la formació permanent del professorat 2021-2022” és un document executiu per a la planificació i la gestió de les propostes formatives de totes les unitats del Departament d’Educació implicades en la formació i el desenvolupament professional docent.

Calendari 2021-2022
Procés Dates
Detecció de necessitats dels centres educatius Fins el 14 de maig de 2021
Reunió SE/ST posada en comú demandes i oferta Fins el 30 de maig de 2021
Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF Fins el 6 de juny de 2021
Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST Fins el 14 de juny de 2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Fins el 30 de juny
Publicació de les activitats aprovades Juliol – Agost
Inscripcions 2020-2021
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn Del 13 al 26 de setembre de 2021 8 d’octubre  de 2021 A partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn Del 7 al 18 de gener de 2022 31 de gener de 2022 A partir del 7 de febrer de 2022