Centres participants

Els centres educatius de la zona que durant el curs 2017-18 implementen un pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial són:

Centre Localitat Fases formatives
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Ins Roseta Mauri Reus  Curs 2014-15
Ins Tapiró Reus  Curs 2016-17  Curs 2017-18 Cursos 2017-19
Ins  Baix Camp Reus  Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2017-18