Orientació educativa

El Departament d’Ensenyament ha desenvolupat, des del curs 2011-12, el model competencial orientador SCAP (Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne).

Finalitat

El model competencial orientador concreta els principis, les funcions, les dinàmiques i les organitzacions d’un centre orientades al doble significat d’èxit de l’alumne:

  1. La projecció del futur de l’alumne: èxit entès com a connexió de l’aprenentatge de l’alumne dins l’entorn escolar amb l’entorn no escolar.
  2. L’autonomia de l’alumne: èxit entès com a formació per a l’autonomia de l’alumne.
Quina és la proposta transformadora de millora?

El model competencial orientador és una eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

  • Àmbit/matèria
  • Acció tutorial
  • Cultura d’equip

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta en uns criteris i uns indicadors de l’orientació educativa que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua.

Centres participants

El curs 2014-15 centres de la nostra zona inclouen el Model Orientador Competencial SCAP com a proposta de millora del seu centre educatiu.

Actualment hi ha 3 centres d’Educació Secundària que estan realitzan una FIC per a la implementació del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial elaborat a la formació de Nivell 1 de l’Itinerari formatiu Model Competencial Orientador.

Per saber-ne més
NOVETAT! 

RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d’agost, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019
Més informació

Model competencial orientador – XTEC: