Bases

  1. Els centres que hi participen han de ser de la comarca del Baix Camp. Poden ser públics, concertats o privats. Els nivells educatius: infantil, primària, secundària i educació especial.
  2. Cada centre pot representar una obra i aquesta ha de ser en català.
  3. Poden ser representacions de: text editat o adaptacions, creació pròpia, mim, titelles i/o musicals.
  4. Els responsables dels centres vetllaran perquè el contingut de les obres no sigui ofensiu per a cap col·lectiu i al mateix temps tindran en compte que els espectadors són menors d’edat.
  5. Durada de l’obra: màxim 30 minuts.
  6. El procés d’inscripció es realitzarà mitjançant una taula Google Drive. El centre podrà escollir les dates de representació en funció de dos criteris: la disponibilitat i el nivell educatiu del centre que ja s’hagi sol·licitat en primer lloc.
  7. El termini d’inscripció serà del 16 al 20 de març de 2020 . El dia 16 de març de 2020 , a les 9h, es compartirà el document.
  8. Cal que els professors/es i acompanyants es responsabilitzin del seu grup i que col·laborin amb els responsables de la Mostra, els quals indicaran el lloc assignat a cada grup.
  9. És important motivar l’alumnat que vingui com a espectadors/es, aprofitar per educar-los com a membres de la societat, promoure el respecte envers els altres (actors/actrius, companys/es, professorat, espectadors/es).
   Per poder assistir com a espectadors/es, caldrà fer una inscripció mitjançant un procediment igual al de participació. Aquest procés començarà el dia 20 d’abril de 2020 i acabarà el dia 24 d’abril de 2020.  Segons la demanda, i per motius de l’aforament, es podrà restringir el nombre d’espectadors per centre.
  10. Cada centre designarà una persona per fer l’enregistrament de vídeo, DVD o fotografies. S’evitaran els dispositius que utilitzen flash. Aquestes persones tindran un lloc assignat que els indicarà l’organització i només filmaran o faran fotos quan actuï el seu centre.
  11. Les dates de la XXXIX Mostra de Teatre seran del 4 al 8 de maig de 2020, ampliable a l’11 i 12 de maig, al Col·legi Maria Rosa Molas, i del 25 al 29 de maig de 2020, al Col·legi La Salle.
  12. Es podrà fer un màxim de tres obres diàries als teatres dels col·legis La Salle i Maria Rosa Molas.
  13. L’aforament del teatre del Col·legi La Salle és de 698 persones i el del teatre del Col·legi Maria Rosa Molas és de 450 persones.
  14. Els centres podran fer un assaig abans del període establert per a cadascun dels espais. Aquest es comunicarà un mes abans de la Mostra.
  15. L’horari d’inici de les obres és a les 9:30h. Les obres es realitzaran al matí.
  16. Els/les artistes i ajudants del muntatge de les obres hauran d’estar en el lloc de la representació ½ hora abans de començar.
  17. Donat el poc temps disponible entre les obres, els decorats no es poden penjar (es poden utilitzar altres elements escènics). Els elements del decorat es podran portar el dia abans per la tarda de 15:00h a 17:00h. Pel mateix motiu, és aconsellable que els actors i les actrius vinguin maquillats i vestits.
  18. Els canvis d’escenari es faran amb el mínim de temps. El centre que representi en segon o tercer lloc esperarà que els anteriors hagin sortit de l’escenari.
  19. Els/les alumnes que actuen han de ser espectadors de la resta d’obres de la sessió, per això tenen reservats els seients de les primeres files.
  20. A l’escenari només hi podrà estar el grup que representi l’obra en aquell moment.
  21. L’alumnat que està als vestuaris ha de romandre en silenci perquè el soroll arriba a l’escenari i molesten els actors.
  22. Els centres portaran l’enregistrament de la música a utilitzar en un CD o usb extern amb les peces musicals prèviament numerades. Els centres podran llogar megafonia pel seu compte si ho necessiten.
  23. Queda totalment prohibit menjar o beure dins del teatre.
  24. Està previst celebrar un acte de cloenda al Teatre Bartrina de Reus. Restem a l’espera de la confirmació de la disponibilitat. 
  25. Qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions del teatre, anirà a càrrec del centre responsable.
  26. Les informacions de la Mostra de Teatre s’enviaran al correu XTEC dels centres.
  27. La Comissió Organitzadora de la Mostra, si ho creu convenient, pot modificar aquestes bases.
  28. El Centre de Recursos Pedagògics farà difusió de la gestió i organització de la Mostra de Teatre Reus-Baix Camp mitjançant la seva web corporativa del Servei Educatiu Baix Camp:

http://serveiseducatius.xtec.cat/baixcamp/mostra-de-teatre/

Bases aprovades en Assemblea el 12 de novembre de 2019