Bases

 1. Els centres que hi participen han de ser de la comarca del Baix Camp. Poden ser públics, concertats o privats. Els nivells educatius: infantil, primària, secundària i educació especial.
 2. Cada centre pot representar, en directe virtual i també via streaming en un canal de youtube, una obra i aquesta ha de ser en català.
 3. Poden ser representacions de: text editat o adaptacions, creació pròpia, mim, titelles, sketchos i/o musicals.
 4. Els responsables dels centres vetllaran perquè el contingut de les obres no sigui ofensiu per a cap col·lectiu i al mateix temps tindran en compte que els espectadors són menors d’edat.
 5. Durada de l’obra: màxim 15 minuts.
 6. En el cas de representació via streaming, els vídeos, si no s’especifica el contrari, s’han d’enregistrar sempre en horitzontal.
 7. IMPORTANT: La música emprada ha de ser lliure de drets per evitar ser silenciats o bloquejats en fer-ne difusió.
 8. Per optimitzar la qualitat dels enregistraments cal col·locar la càmera/mòbil en un lloc fix i escollir opcions de càmera en alta qualitat. En el cas que es vulgui gravar moviment de càmera, cal evitar els zooms o els moviments bruscos.
 9. Prioritzar el protagonisme de l’alumnat en els enregistraments, evitar imatges estàtiques.
 10. És important fixar-se en l’enquadrament evitant que hi hagi molt d’aire per dalt o per baix dels protagonistes.
 11. El procés d’inscripció es realitzarà mitjançant una taula Google Drive. El centre podrà escollir les dates de representació en funció de dos criteris: la disponibilitat i el nivell educatiu del centre que ja l’hagi sol·licitat en primer lloc.
 12. El termini d’inscripció serà de l’1 al 28 de febrer de 2021 . El dia 1 de febrer de 2021, a les 9h, es compartirà el document.
 13. Les dates de la XXXIX Mostra de Teatre seran del 10 al 14 de maig de 2021, per als centres que vulguin fer les representacions en directe.
 14. Es podrà fer un màxim de 3 o 4 obres/representacions diàries en funció de la disponibilitat de material per l’enregistrament . Els espectadors poden assistir virtualment a totes o a les d’una determinada franja horària.
 15. L’horari d’inici de les obres serà a les 10.00 h, per garantir els protocols COVID i donar temps a la preparació de l’escenari. Les obres es realitzaran al matí.
 16. Les informacions de la Mostra de Teatre s’enviaran al correu XTEC dels centres.
 17. La Comissió Organitzadora de la Mostra, si ho creu convenient, pot modificar aquestes bases.
 18. El Centre de Recursos Pedagògics farà difusió de la gestió i organització de la Mostra de Teatre Reus-Baix Camp mitjançant la seva web corporativa del Servei Educatiu Baix Camp:

http://serveiseducatius.xtec.cat/baixcamp/mostra-de-teatre/

Bases revisades i aprovades per la Comissió Organitzadora el 22 de gener de 2021.