Congrés Català d’Educació Matemàtica

Canvi de dates del Congrés C2EM 2020

Ateses les circumstàncies que estem vivint a causa del Covid19 i donada la impossibilitat de celebrar el C2EM 2020 en les dates previstes, els Comitès Local, Organitzador i Científic del C2EM 2020, la junta de Feemcat i representants del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili han acordat:

  • Traslladar la celebració del C2EM 2020 al 13, 14 i 15 de novembre a Tarragona.
  • Anul·lar les inscripcions produïdes fins ara, retornar l’import corresponent durant les pròximes setmanes i obrir un nou període d’inscripció a partir del 14 de setembre.

*************************************************************************************************

Des de la FEEMCAT, amb el suport del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili com a coorganitzador, i amb la col·laboració del Departament d’Educació i d’altres entitats i institucions, s’està organitzant el Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM) que abastarà tots els nivells educatius i se celebrarà del 7 al 9 de juliol de 2020.

S’ha iniciat la formació dels grups que impulsaran els diferents àmbits organitzatius (comitè científic, tresoreria, relacions institucionals, mitjans de comunicació, cerca de patrocinis, activitats paral·leles, voluntariat, etc.). En aquest camí que iniciem ens agradaria comptar amb la col·laboració de totes les institucions i entitats que es mouen en el camp de l’educació matemàtica a casa nostra. La tasca és tant àmplia com engrescadora, l’organització pretén:

  • Buscar la continuïtat del C2EM2016, tot recollint la feina feta els quatre anys de període entre congressos per la Comissió d’Impuls de les Conclusions d’aquell congrés.
  • Cercar maneres àgils i eficients de comunicar, debatre, contrastar i compartir opinions, tot buscant nous formats que afavoreixin l’aprenentatge entre iguals.
  • Dissenyar un programa d’actes que resulti atractiu per a docents i que sigui eficaç per fer possible l’intercanvi d’idees, tot pretenent sacsejar, transformar, ordenar i millorar.
  • Cercar el màxim ressò de l’esdeveniment en els mitjans i, a través d’activitats paral·leles, contribuir a donar presència social a les matemàtiques.
  • Generar un ambient i un espai real per tal que la comunitat que hagi participat del congrés continuï compartint després del C2EM

Per fer això, i molt més, caldran mitjans i voluntats, complicitats i entusiasme, temps i feina: els materials que fan possible construir projectes i obrir camins de millora.

És una iniciativa oberta a totes les idees i maneres de fer i de ser de mestres i professors, que vol projectar-se cap al futur en impulsos d’innovació i recerca educativa.

Les inscripcions són obertes.