Centres educatius

Al Baix Camp hi ha 29 llars d’infants públiques, 3 llars d’infants privades, 49 escoles públiques d’educació infantil i primària, 14 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 18 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional i 3 centres d’educació especial.

Consulteu el mapa dels centres de la nostra comarca