Maleta Julian

Què és?

Projecte del Pla Educatiu d’Entorn de Reus per fomentar la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.

A qui s’adreça?

Alumnat de CS de l’educació primària i de 1r i 2n d’ESO dels centres de Reus que formen part del Pla Educatiu d’Entorn.

On s’emmarca?

Dins l’eix llegir per gust.

Què conté la maleta?
 

Maleta Julian

  • 28 exemplars numerats de Julian.
  • Una còpia de la guia didàctica elaborada per Àlex Gimeno.
  • Un full plastificat amb una taula numerada (fotocopiable) per controlar el préstec.
  • Un full plastificat de valoració de l’activitat.
Metodologia de treball

El docent ha de conduir una lectura cooperativa i es pot ajudar de la guia didàctica adjunta. A l’aula es pot treballar tota la guia o bé seleccionar-ne aquelles activitats que es considerin oportunes.
El docent també porta el control de quin llibre té cada alumne per fer la lectura.

Durada del préstec

Sis setmanes aproximadament.
Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3.