Biblioteques escolars

El Programa biblioteca escolar Puntedu s’inicia el curs 2004-05 dins del marc dels Programes d’Innovació Educativa, amb l’objectiu d’impulsar les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Els objectius actuals del Programa i les línies d’actuació les podem trobar esquematitzades en aquest tríptic.

Actuacions entorn les Biblioteques Escolars
simbol-tic

 

El treball en xarxa de les Biblioteques Escolars (BE)

Objectiu: impulsar els seminaris de biblioteca escolar que es fan als territoris.
Objectiu específic: Registrar les accions que es fan als seminaris i grups de treball dels diferents SE i difondre’n l’activitat mitjançant el web del Programa i la Trobada anual de BE (CT)
Actuació: Dinamització de la biblioteca escolar

simbol-tic
Poesia per a tothom

Objectiu: Celebrar el dia de la poesia oferint als lectors de diferents edats textos seleccionats que els acompanyin en la construcció del gust i sensibilitat que caracteritzen aquest gènere literari.
Actuació: Dia de la poesia

simbol-tic
Recursos digitals

Objectiu: Oferir un nou servei de préstec de llibre electrònic per als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya amb una especial cobertura de les necessitats dels centres educatius.
Actuació: eBiblio Catalunya

 

En aquest enllaç podreu veure i descarregar-vos la documentació de la Jornada Seiem connectats-JEP 2020 del passat 9 d’octubre.


https://biblioteques.reus.cat/continguts-seiem