Programa eduCAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, presenta eduCAC, un programa d’educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. Té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.

eduCAC està integrat per unitats didàctiquesitineraris transversalsprojectes d’aula mòduls instrumentals, així com també formació per al professorat i altres activitats.

Els objectius principals del projecte són:

  • potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i joves, a través d’eines i activitats per a la comunitat educativa;
  • fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permeten a les persones utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans;
  • posicionar el CAC com una institució referent en el foment del coneixement dels llenguatges audiovisuals i la formació de ciutadans i ciutadanes crítics en el consum dels continguts audiovisuals