La Neuroeducació. La cinquena revolució?

A partir de les preguntes, com aprèn el cervell i com podem afavorir l’aprenentatge? Què podem fer per per crear ambients facilitadors? Proposem una conversa neuroeducativa en la que ens agradaria construir respostes i compartir eines d’aplicació pràctica amb vosaltres.

La neurociència aplicada a l’educació (neuroeducació) aporta evidències científiques sobre la idoneïtat d’algunes pràctiques docents i en desestima d’altres basades en el que anomenem “neuromites”. Les tecnologies de visualització cerebral en temps real han permès descobrir aspectes del funcionament del “cervell que aprèn” fins ara desconeguts.
Com copsem l’atenció de l’alumnat? Quin paper hi juga la memòria? I les emocions? Com influencia l’entorn en l’aprenentatge? I nosaltres, quin impacte tenim sobre l’aprenentatge del nostre alumnat?

Conversa amb Josep Arregui, psicòleg, i Noemí Royes, pedagoga.

Més informació i inscripcions