Makey Makey


A qui s’adreça:

CM i CS de Primària
Secundària

Descripció:

És un kit d’invenció, que permet trobar maneres creatives d’interactuar amb els ordinadors, utilitzant objectes quotidians com a substituts del teclat i del ratolí.

Makey-Makey nosaltres decidim quin objecte volem que faci la funció d’una tecla o d’un botó del ratolí: un plàtan o qualsevol altre fruita o hortalissa, plastilina, un got amb aigua…

La part principal del kit és la tarja Makey-Makey de dues cares. El kit també té un cable de connexió USB, 10 cables de doble pinça (cables cocodril) i 10 cables pont de diferents colors.

L’objectiu és iniciar als nens i a les nenes en el món de la programació.

Contingut de la maleta:

Recursos:

Curs d’Scratch
Exemples de Makey Makey i Scratch
Tutorial Scratch
Apps to Use with Makey Makey

Experiències:

Activitats programades en Scrtach i que s’executen mitjançant una placa Makey Makey

1.- Encaixar el triangle al seu lloc

L’activitat consisteix en fer encaixar el triangle al seu lloc mitjançant les tecles del cursor i les lletres W i A per fer els girs. Utilitzar una lona de base i crear unes tecles grans amb material conductor que es connectaran a una placa Makey Makey. Les tecles es poden pitjar amb les mans o amb els peus.

2.- Practiquem les taules de multiplicar

Aquesta activitat consisteix en generar multiplicacions a partir dos nombres aleatoris del 3 al 9. Les respostes es faran mitjançant una consola, elaborada amb materials conductors, connectada a una placa Makey Makey. Per això s’han establert les equivalències de valors següents:

w=1, a=2, s=3, d=4, f=5, g=6, fletxa amunt=7, fletxa avall=8, fletxa dreta=9, fletxa esquerra=10

3.- L’enigma dels pastissos

L’Almudena i el Bru participen en un berenar. L’Almudena s’ha menjat la meitat dels pastissos, i el Bru, la meitat del que quedava més 3 pastissos i ja no en queden més. Quants pastissos hi havia al berenar?

Crear una consola amb diferents materials connectada a una placa Makey Makey amb 6 possibles respostes. Els valors de les lletres de la placa Makey Makey serien:  w=4, a=8, s=12, d=16, f=20, g=24

4.- Juguem amb els nombres primers

L’activitat consisteix en demanar si és primer el nombre que es mostra a la pantalla. Hi ha 5 vides (cors) que es poden perdre o recuperar en funció de les respostes. Crear una consola amb els botons SÍ i NO. Donat que la lletra N no hi és a la placa Makey Makey es farà servir la lletra W per a les respostes del NO.

5.- Juguem al tres en ratlla amb Makey Makey

El clàssic joc de tres en ratlla on cada jugador ha d’aconseguir col·locar 3 fitxes en línia vertical, horitzontal o en diagonal. Construir una consola amb diferents materials connectada a una placa Makey Makey. Les tecles que s’utilitzaran per jugar són:  w, a, s, d, f, g, fletxa esquerra, fletxa amunt, fletxa dreta.

Disponibilitat de la maleta
Data inicial Data retorn
21-09-2021 05-10-2021
13-10-2021 27-10-2021
03-11-2021 17-11-2021
30-11-2021 21-12-2021
11-01-2022 25-01-2022
01-02-2022 15-02-2022
22-02-2022 08-03-2022
15-03-2022 29-03-2022
19-04-2022 03-05-2022
10-05-2022 24-05-2022
31-05-2022 14-05-2022