Aula amb tracte

La gestió va a càrrec del Consell Comarcal del Bages.
Per fer la reserva, cal posar-se en contacte amb  Mònica Busuldu (tècnica d’Inclusió social): tractambe@ccbages.cat o bé pel telèfon 93 693 03 62. Es pot fer la reserva per un mes com a màxim.

A qui s’adreça:

Alumnat de Primària.

Descripció:

Són un conjunt d’activitats adaptades a cada cicle de primària amb els objectius de promoure la intergeneracionalitat, el bon tracte entre els infants i les persones grans i trencar amb els estereotips negatius i perjudicis associats amb l’edat.

Pretén fomentar el reconeixement, l’empatia, la negociació, la interacció i la comunicació, eixos principals del bon tracte cap a les persones.

Les activitats tenen una durada d’1 hora aproximadament i estan pensades per un grup classe.

Les aules que desenvolupin aquestes activitats rebran un adhesiu que els identificarà com a Aules amb tracte amb les persones grans.

Contingut:

  • Fitxes d’activitats per cada cicle.
  • Contes:

Cicle Inicial – “Un dia seré gran, molt gran”
Cicle Mitjà – “Un dia vaig ser petit, molt petit”
Cicle Superior – “Contes per fer-se gran”

  • Un llapis de memòria amb vídeos de sensibilització.

Pàgina del Consell Comarcal del Bages.

Disponibilitat de la maleta
Podeu sol·licitar un període lliurament