100 per llegir

A qui s’adreça:100

Educació Infantil i Primària

Descripció:

Dues maletes amb uns 90 llibres dels autors catalans i universals més recomanats actualment, creades per ACALI amb l’objectiu de potenciar la lectura.
S’hi poden trobar llibres de tots els gèneres i tipologies (coneixements, contes, cròniques, novel·la…). Estan classificats per edats i hi ha la fitxa bibliogràfica de cada llibre i una fitxa de valoració.

Més informació:

Disponibilitat de les maletes
Podeu sol·licitar la/les maleta/es i un període, lliurament