Visites virtuals guiades entre centres

El Laboratori de Transformació Educativa posa en marxa el proper mes d’abril les Visites Virtuals Guiades on 30 centres educatius de la Comunitat de Centres Referents del Laboratori de tota Catalunya obren les seves portes a tots els centres del territori i, en particular, als centres del Laboratori i de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa.
Les visites tindran una durada aproximada d’1 hora, i seguiran la següent estructura:

  1. Contextualització de la visita en relació al propòsit educatiu del centre i als eixos de la transformació educativa orientada a l’organització i gestió, les metodologies i l’ecosistema i treball en xarxa
  2. Emissió d’un vídeo, enregistrat prèviament pel centre, que visualitza i exemplifica allò explicat. En aquest vídeo, el centre amfitrió mostra diferents aspectes de la seva pràctica educativa, centrada en un o més dels tres eixos de la transformació educativa en els quals excel·leixen.
  3. Debat posterior entre les representants del centre amfitrió i les persones interessades a fer-ho com a convidades.
  4. Valoració final i retorn al centre amfitrió mitjançant un qüestionari.

Totes les visites s’emetran en directe a través del canal YouTube del Laboratori de Transformació Educativa i hi quedaran registrades per a una posterior visualització.

Aquest curs es preveu fer 2 torns de visites virtuals, sempre en horari lectiu:

  • Entre el 12 i el 16 d’abril de 2021.
  • Entre el 26 i el 30 d’abril de 2021.

Els vídeos de les visites virtuals guiades en centres formaran part de la col·lecció Inspirar la Transformació Educativa de la iniciativa Transformar per innovar.

Disposeu de més informació a l’article Visites Virtuals Guiades