Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

El 6 de febrer és el Dia internacional de la Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina. A Catalunya, s’ha fet un esforç important en l’abordatge de la MGF així com altres manifestacions de la violència masclista. Des del sistema educatiu, cal fomentar un esperit crític de l’alumnat envers les diverses formes que revesteix la violència masclista, donar veu a les nenes i noies i fer una bona acollida a les famílies. A la pàgina de l’XTEC trobareu recursos per treballar la prevenció de la MGF des dels centres educatius.