Recursos per a l’organització del TdR de batxillerat. Nou al compartim experiències

Tenim una nova proposta a l’apartat “Compartim experiències”. La Marta Vilardell, professora de l’Institut Castell del Quer, ens ofereix un seguit de recursos per portar a terme una bona tutoria dels Treballs de Recerca del Batxillerat. També ens comparteix quatre documents que fan referència a l’avaluació dels diferents moments d’elaboració d’aquests TDR.