Orientació per a l’avaluació final d’ESO per l’alumnat nouvingut

L’equip LIC del Bages ha elaborat un un document amb referències a la normativa vigent i que vol intentar facilitar l’orientació per l’acreditació o no de la GESO de l’alumnat nouvingut. Sobretot està enfocat al curs de quart d’ESO. El podeu consultar i descarregar en aquest enllaç.