Nou blog sobre la història de la música.

Hem afegit un nou recurs sobre música a l’apartat Recursos electrònics, música. Us presentem el blog La veritable història de la música, creació de l’Enric Muñoz, professor de música a Barcelona.

L’objectiu del seu treball és mostrar les músiques de totes les èpoques i cultures del món, de manera clara, directa i equitativa. Així doncs, s’ofereix una visió general de la música universal basada en l’escolta activa. Les cinc categories principals (Antiguitat, Clàssica, Moderna, Electrònica, Món) es divideixen en una selecció de gèneres que enllacen amb llistes de reproducció Spotify d’una hora, acompanyades de paraules clau que ajuden a entendre l’evolució estilística i cronològica.

Propostes d’utilització:

  • Per contextualitzar obres i artistes: els alumnes poden recrear les atmosferes sonores de períodes històrics i àmbits geogràfics desconeguts.
  • Per explorar estils nous minoritaris: els alumnes poden reconèixer els seus gèneres favorits actuals i aventurar-se a descobrir-ne d’altres nous.
  • Per conèixer instruments i tècniques interpretatives: els alumnes poden relacionar els instruments musicals i la seva evolució arreu del món.
  • Per qüestionar possibles prejudicis musicals: els alumnes poden superar les barreres dels estereotips i valorar l’essència de gèneres estigmatitzats.
  • Per afavorir la integració social (ELIC): els alumnes poden reflexionar sobre la creativitat de les civilitzacions, la diversitat ètnica i els intercanvis culturals.