Formacions i informacions del CESIRE- CREAMAT

Us informem de l’oferta formativa del Cesire àmbit de les matemàtiques (CREAMAT):

  • Cursos AraMat: per fer-los com a autoformació, de manera individual  AraMat en obert a l’Ateneu
  • Laboratori de matemàtiques: Les escoles i instituts que disposen del material ja poden treballar a partir de la campanya Laboratori de Matemàtiques, en espera de rebre la formació concreta.
  • Autoformació en obert: Podeu accedir en obert a les sessions dels cursos telemàtics
  1. Aramat telemàtic. Introducció al treball per competències a primària.
  2. Activitats riques i competències matemàtiques a l’aula de secundària
  3. Laboratoris de matemàtiques