Convocatòria única de Programes d’Innovació Pedagògica

Us informem que dimecres 4 de març es va publicar al DOGC la Resolució EDU/523/2020 per la qual s’aproven les bases per a la participació en programes d’innovació pedagògica. Aquests programes consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Per conèixer l’oferta dels programes podeu accedir a l’apartat dInnovació Pedagògica de l’XTEC . Enguany el Departament ha unificat l’oferta de tots els programes amb l’objectiu de facilitar als centres l’accés a la informació i simplificar dels processos de participació.