Alta al servei de préstec

La persona sol·licitant es compromet a:

– Vetllar per la conservació del material. Fent-se càrrec dels desperfectes ocasionats.
– Respectar els terminis de devolució del material.
– Informar de qualsevol incidència que afecti el material.