5a sessió TAC 18-19

Exposició d’apps, programari… preparat pels/per les assistents.

Exemples d’activitats desenvolupades als centres.
Característiques i quines possibilitats ens ofereixen.
Comparació, avantatges i desavantatges.

1 – Storybird. Conte per parvulari.
2 – ISSUU. Contes, textos…
3 – Toontastic. Invitació a activitats.
4 – Tools for educators. Recursos molt diversos.
5 – Power Director. Edició de vídeos.
6 – Socrative. Qüestionaris.
7 – Kahoot! Qüestionaris de resposta tancada.
8 – Flippity. Complement Drive amb moltes possibilitats.

Torn obert de paraula.