2a sessió TAC 16-17

RECORDEU:
– Acabeu i lliureu les tasques de la primera sessió.
FORMULARIS AUTOAVALUATIUS:
– Cal compartir-los (pprat@xtec.cat).
– Els heu fet amb l’alumnat?
– Valoracions de l’eina.
INFORMACIONS TAC:
– S’ha augmentat la velocitat d’Internet, s’ha passat de 8 GB a 18 GB. Heu notat alguna millora?
–… Llegeix més»

Alta al servei de préstec

La persona sol·licitant es compromet a:
– Vetllar per la conservació del material. Fent-se càrrec dels desperfectes ocasionats.
– Respectar els terminis de devolució del material.
– Informar de qualsevol incidència que afecti el material.
S'està carregant…