Equip megafonia Fender

Equip de megafonia “Fender Passport” amb dos altaveus i els seus dos peus corresponents.
Conté també dos cables d’altaveus, un cable elèctric, un cable micro, adaptador, cable de so,
dues bosses negres que contenen micro, suport micro i cable de connexió i un micro sense fils.

Equip disponible en servei de préstec NR=13190

0691002003_xl-531ff2258411f09fff562ac60df68630