Model lingüístic. Diversitat cultural

Ensenyament revisa el model lingüístic per incloure la diversitat cultural de l’alumnat a les aules (Vídeo)
L’origen de l’alumnat de moltes escoles catalanes ha canviat molt des de principis dels anys 80. És una realitat que ha portat el Departament d’Ensenyament a revisar el model lingüístic a l’escola. El català continua sent la llengua vehicular, però s’aposta per fomentar la integració de totes aquestes cultures a l’aula.
Per això, l’àrab i el xinès seran assignatures optatives a secundària.
L’escola Llibertat de Badalona va ser impulsora de la immersió lingüística als 80