Inspiraciència 2019 · IX Concurs de relats d’inspiració científica

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i escriptura d’una manera lúdica i que pretén crear un espai obert on pensar i imaginar la ciència des de la ficció. El seu objectiu és fomentar la creació literària com a forma lliure i personal d’acostament al pensament científic i d’explorar realitats abans no imaginades.

1. Hi pot participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, eusquera i gallec), inspirat en una temàtica científica.

2. Els originals han d’estar escrits en català, castellà, eusquera o gallec. Han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver-se publicat en cap altre mitjà o bloc personal.

3. El concurs té una única modalitat competitiva:

  • Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules

4. Els participants poden participar en una de les següents categories:

  • Adult (a partir de 18 anys), s’entén que els participants són majors d’edat quan s’acabi el termini de presentació de relats.
  • Jove (de 12 a 17 anys), és a dir, els participants són menors de 18 anys quan s’acabi el termini de presentació de relats.

5. Cada participant pot presentar quatre relats com a màxim, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un participant han de ser originals i no es pot presentar un mateix relat en diferents llengües.

6. Els originals s’han de presentar a través del web: www.inspiraciencia.es. Prèviament, els participants s’han de registrar. L’edat de naixement estableix la categoria (Jove o Adult) a la qual es participa.

7. Els participants podran accedir al seu compte amb un nom d’usuari i una contrassenya. El pseudònim serà el nom amb el qual signaran els relats.

8. Cada participant podrà presentar un relat en cadascuna de les llengües del concurs. Els guanyadors d’una edició, per a una categoria i llengua, no podran presentar-se a la mateixa categoria i llengua en les dues edicions següents.

9. El termini de presentació de relats s’acaba el 19 de juny de 2019.

Es tracta d’una iniciativa oberta a tothom, a partir de 12 anys, que combina ciència i escriptura com una forma d’apropament al pensament científic. Agrada tant a joves com adults i s’hi poden presentar relats curts (fins a 800 paraules) en quatre llengües (català, castellà, gallec i eusquera). Pensem que pot ser molt adient com a activitat a l’aula, que ajudi en la formació transversal de l’alumnat i a trencar la compartimentació entre les disciplines. El professorat que hi participa amb l’alumnat, acostuma a repetir.

Enguany el termini de presentació de relats s’acaba el 19 de juny.