ES BUSQUEN XORIGUERS A LA CIUTAT

 

 

 

 

THE FALCO PROJECT demana la col·laboració dels ciutadans per localitzar els xoriguers que nidifiquen en jardineres i terrasses dels edificis de la ciutat en el marc d´un projecte d´estudi i conservació d´aquests petits falcons urbans.

La iniciativa es posa en marxa a través del projecte, amb la col·laboració de l´Institut Català d´Ornitologia i l´entitat Galanthus, ja que molts dels individus nidifiquen a l´entorn urbà.

A Catalunya hi han unes interessants poblacions de Xoriguer comú (Falco tinnunculus), que nidifiquen a
l´entorn urbà. Algunes d’aquestes parelles, per falta d’espai i orificis on poder criar, trien jardineres
d’obra o petits testos d’alguna finestra en edificis alts.
En una primera fase, es vol conèixer quantes parelles viuen a Barcelona ciutat i municipis limítrofs on
es localitzen aquestes parelles i quins emplaçaments utilitzen per instal·lar els seus nius, pel que es
demana la col·laboració dels veïns de la ciutat per poder estudiar aquest petit falcó tan beneficiós,
entre altres coses, per alimentar-se de petits rosegadors i fer una neteja tan important a les nostres
ciutats.

A Catalunya hi han unes interessants poblacions de Xoriguer comú (Falco tinnunculus), que nidifiquen a
l´entorn urbà. Algunes d’aquestes parelles, per falta d’espai i orificis on poder criar, trien jardineres
d’obra o petits testos d’alguna finestra en edificis alts.
En una primera fase, es vol conèixer quantes parelles viuen a Barcelona ciutat i municipis limítrofs on
es localitzen aquestes parelles i quins emplaçaments utilitzen per instal·lar els seus nius, pel que es
demana la col·laboració dels veïns de la ciutat per poder estudiar aquest petit falcó tan beneficiós,
entre altres coses, per alimentar-se de petits rosegadors i fer una neteja tan important a les nostres
ciutats.

Recorda: Niu Censat = Niu Protegit !
Si us plau, si teniu informació, podeu entrar-la a:
https://www.nius.cat/blog/niu-censat-niu-protegit/ o bé,
envieu un correu amb la informació a: falcoproject@hotmail.com