1a sessió XCBT1. Curs 2018-2019

Documents de treball:

Pels centres o coordinadors nous també es recomana visualitzar els següents vídeos i documents:

  • Vídeos de la conferència de l’Olga Esteve :

Els documents que es fan servir durant el vídeo són els següents: