Impuls a la lectura

En el marc del pla d’Impuls de la Lectura, s’ha organitzat un cicle de 4 conferències,
obertes a tots els docents (tant si són de centres implicats
directament en el pla com no). Totes les xerrades es faran a la Casa del Mar (C/Albareda 1-13 de Barcelona) començaran
a les 6 de la tarda, segons el calendari que es detalla tot seguit:
15 de febrer: Com fer els fills lectors (Joan Portell, pedagog ,escriptor i crític literari, especialitzat en literatura infantil i juvenil.)
14 de març:L’entrada al gust per llegir (Nathalie Pons)
21 de març:La resposta és en els llibres (Jaume Centelles)
26 de març:La lectura per als altres (Berta Giraut)
3 de maig: Llegir en parella (GRAI-David Duran)