Jornada d’Internet Segura per a AMPAS

Des de la Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra de Badalona s’organitza una JORNADA D’INTERNET SEGURA adreçada a tot el col·lectiu de mares i pares de joves.

Dia: 9 de juny

Hora: 18:00hores

Lloc: BCIN (Badalona Centre Internacional de Negocis)