Oficina gestora

A les instal·lacions del Servei Educatiu està ubicada també l’oficina gestora.

Rosa Murgades

Telèfon: 934 60 07 94
A/e: rmurgade@xtec.cat

Atenció al públic:

Dimarts i dijous

De 9 a 14 h.