VII Jocs Florals Escolars de Catalunya: encara hi sou a temps!

El Departament d’Educació convoca els VII Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de promoure l’escriptura tant en prosa com en poesia en infants de sis a divuit anys. En quan a la categoria del conte il·lustrat està adreçat a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària de les escoles d’educació especial. L’objectiu és promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’ àmbit artístic. En aquesta categoria s’han d’abordar noves tècniques narratives com el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.

S’acaba de publicar a la portada de l’XTEC la notícia de l’estrena al programa “Una mà de contes” del conte guanyador i dels dos finalistes dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya.

Us fem arribar l’enllaç al web dels VII Jocs Florals on podreu trobar les bases de l’edició d’enguany: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/

Aquest any 2021, el Departament d’Educació organitzarà els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya. Se celebraran el mes de juny i esteu convidats a participar-hi tots els centres públics i privats concertats d’educació primària i secundària de Catalunya.

Com a novetat, en aquesta convocatòria i per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, a cada categoria es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. Els treballs presentats han de ser col·lectius excepte les categories F1, F2, G1 i G2 que hauran de ser individuals. En el cas de ser col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa.

Cada centre participant haurà de triar un text per a cada categoria en la que estigui inscrit entre els treballs presentats per l’alumnat i s’enviaran, abans del dia 28 d’abril, al CRP de referència en format digital (crp-badalona@xtec.cat).